مرحوم آیت الله بهجت: ما آمده ایم طوری زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم ،

 نه این که به هر قیمتی زندگی کنیم!! زندگی ما حکایت آن یخ فروشی است

 که از او پرسیدند:

 یخ فروختی؟؟ گفت نه اما تمام شد...