عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت          صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
خدایا تمام شد ، همه ی آرزو های من تمام شد . همه آرزو های من شب های رمضان بود ، شب های رمضان تمام شد. دلم برای خدا تنگ می شود ، دلم برای سفره تنگ می شود ، سفره افطار ، سفره ای بزرگ ، بزرگی این سفره به خاطر خودش نیست ، بزرگی سفره به خاطر صاحب سفره است خدا سفره دار است . ماه ، ماه خدا ، ماه مهمانی خدا تمام می شود .
بار خدایا با بیرون رفتن از این ماه ما را از گناهان و خطاهایمان بیرون ساز و با پایان یافتن و سپری شدن آن ما را از بدی‌ها و گناهانمان بیرون ببر و ما را به سبب آن از خوشبخت ترین اهل آن ماه و از بهره مندترین کسان در آن و از کسانی که فراوان ترین سهم و بالاترین نصیب را از آن ماه دارند قرار بده.مهربانا! در روز عید فطر از هر گناهی که انجام داده و هر عمل زشتی که پشت سر گذاشته ایم و هر فکر و اندیشیده بدی که در دل خویش پنداشته ایم به درگاه تو توبه می کنیم.
و من الله توفیق .
---------------------------------
پاورقی :
1 - از این به بعد فقط سه شنبه ها آپ میشم !
2 - سعی می کنم در آینده بیشتر از حوزه و از حال هوای طلبگی ( خودم ) بنویسم .